Internetsite van de Amicale Grand Banks West-Europe, vriendenkring van eigenaars van een Grand Banks, de meest betrouwbare, zeewaardige trawler ter wereld.

Grand Banks

Recent nieuws

Evenementen 2021

De viering van het 40-jarig jubileum van de Amicale Grand Banks West-Europe is uitgesteld .........

Lees meer

Evenementen 2020

Het voorjaarsdiner vond dit jaar plaats in Rotterdam op 15 februari 2020.........

Lees meer

Evenementen 2019

Het voorjaarsdiner vond net als in 2018 weer........

Lees meer

Rendez-Vous 2018 in Muiden

Het Rendez-Vous in Muiden vond plaats van 23 tot 25 augustus 2018....

Lees meer

Amicale Grand Banks Bootverzekering

Speciaal voor leden van de Amicale Grand Banks West-Europe heeft Kuiper Verzekeringen een bootverzekering ontwikkeld. .....

Lees meer

Archief

Grand Banks West-Europe Web site

Nieuws archief Amicale Grand Banks West-Europe

Im memoriam Theo Bloemen; augustus 2017

Op 6 augustus 2017 overleed Theo plotseling in zijn woonplaats Roermond.59 jaar oud. Op 12 augustus hebben we op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen. Onder de vele belangstellenden was een aanzienlijke Amicale vertegenwoordiging. Theo en Irene waren sinds 2010 lid van Amicale. Aanvankelijk hadden ze een 42’ Classic  en sinds een paar jaar met een mooie 46’ Europa. Beide Irene gedoopt.Theo en zijn 2 Irene’s, waren zeer actieve leden van onze club. Steevast aanwezig bij onze bijeenkomsten. Daarbij kwam natuurlijk ook de speciale deskundigheid van Theo naar voren. Hij was schipperszoon en zelf ook jaren beroepsschipper geweest op de grote rivieren en hij kon ons dus allemaal heel veel vertellen en leren en dat deed hij op een onnavolgbaar charmante manier.
Na zijn beroeps-vaar-carrière heeft hij met zijn Irene’s het ruimere sop gekozen. Het zeegat uit, naar het noorden en naar het zuiden. Mooie verslagen van hun reizen zijn door hen gemaakt en in onze jaarboeken opgenomen. Ook op de website staan een aantal van hun verslagen.

“Team Irene” heeft onze ‘ Stuurwielprijs’, de American Marine Trophy, meteen in hun 1e  clubjaar  gewonnen met een lange reis naar de Oostzee en dwars door het Zweedse Götakanaal. In het jaarboek 2017 staat het verslag van hun reis vorig jaar naar Engeland. Het verslag beslaat maar liefst 10 bladzijden! Varen, eerst Theo’s vak, zijn hobby en zijn passie mét Irene.
Wij, de club, zullen je enorm missen! Namens bestuur en club,

Arend Bon, voorzitter

Im memoriam Corrie de Jong; juli 2017

Op 4 juli 2017 is Corrie in Breskens na een slopend ziekbed overleden. 78 jaar oud. Corrie en Lieuwe de Jong waren sinds 2001 lid van Amicale Grand Banks met hun Aldabaran, een 46 Classic.  Lieuwe is 8 jaar secretaris geweest en beheert nog steeds deze website; hij is lid van verdienste. Corrie is immer volop aan zijn zijde aanwezig geweest en ze heeft een complementaire rol gespeeld bij Lieuwe’s functies. We herinneren ons heel goed haar enthousiaste en vrolijke deelname aan onze bijeenkomsten. Corrie was een zeer aimabele persoonlijkheid. Ze straalde altijd uit dat ze blij was een ieder weer te zien. Dát gevoel was zeker wederkerig. Gastvrijheid stond hoog in haar vaandel. Dat kostte haar geen moeite: ze was gewoon zo.


Op 10 juli 2017 hebben we in Terneuzen afscheid van haar genomen in een prachtige uitvaart met enorm veel positieve herinneringen en beschouwingen. Na afloop was er een zeer geslaagde bijeenkomst om het “leven van Corrie te vieren”. Vanuit de Amicale was er een grote vertegenwoordiging: ereleden, leden van verdienste, betrokken leden en een ruime bestuursdelegatie. We moeten zonder Corrie verder gaan en verder varen. We wensen Lieuwe, kinderen en kleinkinderen en andere betrokkenen veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies

Dank voor wat je voor de Amicale betekend hebt! Namens bestuur en club,

Arend Bon Voorzitter

Im memoriam ons erelid Jean Pierre Colin; juni 2016

Begin juli 2016  kregen we bericht dat ons erelid Jean Pierre Colin op 23 juni 2016 is overleden te Blankenberge. Jean zou 10 juli aanstaande 79 jaar geworden zijn. Op dinsdag 28 juni is hij in Brugge gecremeerd. Jean Pierre Colin stond aan de wieg van de Amicale Grand Banks Wet-Europa. Het allereerste Rendez-Vous in Veere werd in 1980 door hem georganiseerd . Sommige van ons hebben het gedenkplaatje nog dat ter gelegenheid daarvan werd uitgegeven. Jean Colin was als eigenaar van het bedrijf “North Sea Marine” de dealer van Grand Banks in België en later vanaf 1985 ook van de Benelux. Vanwege zijn vele verdiensten voor de Amicale is hij op een gegeven moment tot erelid benoemd. Wij condoleren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte met het verlies.

Voorjaarsdiner Rotterdam 2016; Nico van Ruiten lid van verdienste

Het voorjaars Rendez-Vous vond in 2016 weer plaats in Rotterdam op 30 april. De bijeenkomst begon om 14.30 uur. Dit in verband met een presentatie door de heer Rinus de Bruin van de Port of Rotterdam met als onderwerp "veilig langs de havens". De presentatie duurde tot ca 16.15 uur. Onze statutair voorgeschreven jaarvergadering begon om 16.30 uur. Onze voorzitter Arend Bon opende de vergadering met een welkom aan alle leden. Nico van Ruiten, onze oud-voorzitter werd bedankt voor al zijn werk in de vorige twee statutaire perioden en kreeg een Tiffany model van zijn schip en Grand Banks manchet knopen als herinnering. Hij werd ook benoemd tot lid van verdienste. Daarna was het tijd voor de financiële verslaglegging en de begroting voor volgend jaar. Beide werden goedgekeurd. Daarna was het tijd voor het aperitief en het traditionele voorjaarsdiner.

Im memoriam Thea van Klaveren; december 2015

Op dinsdag 15 december 2015 is Thea van Klaveren overleden. Zij was al langere tijd ernstig ziek. Samen met haar man Wim van Klaveren was zij een graag geziene gast op onze bijeenkomsten. Zij was hartelijk, betrokken, vrolijk en altijd geestig. In 2005 hebben Wim en Thea samen het stuurwiel gewonnen. In hun Grand Banks 32 "Thira" hadden zij een reis gemaakt langs de kust van Zuid Engeland. Voor het vele werk voor het Amicale jaarboek werden zij beiden tijdens de voorjaarsvergadering in Rotterdam in 2013 in het zonnetje gezet. Wim werd toen erelid van de Amicale Grand Banks West-Europe. Daarna zijn de gevolgen van haar ziekte steeds ernstiger geworden. We waren dan ook blij verrast dat zij toch nog in 2014 het voorjaarsdiner kon bijwonen. Wij condoleren Wim en hun kinderen van harte met het verlies en wensen hen veel sterkte.

Im memoriam Leo de Bruijn; november 2015

Zondag 2 november 2015 is onze penningmeester Leo de Bruijn overleden. Hij was al sinds een jaar of 5 ernstig ziek was maar vocht met bewonderenswaardige levensmoed tegen zijn ziekte. Twee weken daarvoor liet hij ons weten dat hij zich helaas terug moest trekken als penningmeester. Zijn taak is inmiddels overgenomen door Henk de Greef.

Leo heeft bijna 6 jaar lang de financiën van de vereniging beheerd. Zijn realiteitszin in de vergadering, zijn scherpe opmerkingen om ons er af en toe om op te wijzen hoe dingen in elkaar steken, en de momenten waarop hij ons weer tot de orde riep, als we wellicht wat doordraafden, zullen we ons zeker herinneren. De vereniging is Leo ook zeer dankbaar voor de voorjaarstochten die hij samen met Jan Bussing heeft georganiseerd.

Voorjaarsdiner Rotterdam 2015; Lieuwe de Jong lid van verdienste

De voorjaarsbijeenkomst werd als vanouds gehouden op 25 april 2015 in de Sociëteit “de Maas” van de Koninklijke Roei en Zeilvereniging Veerdam 1 te Rotterdam. Degene die met de boot kwamen, hadden afgemeerd in de Veerhaven. De meeste boten waren al enkele dagen daarvoor aangekomen zodat de diverse bemanningen zich alvast konden vertieren in Rotterdam. De bijeenkomst begon om 15.00 uur met een presentatie van Arend Bon en Henk de Greef over hun gezamelijke bootreis naar Zweden in 2014. De Algemene Ledenvergadering begon om 16.30 uur.Na het welkom van Nico van Ruiten herdachten we met een aantal minuten stilte de in 2014 overleden Yvonne Casteleijns en onze penningmeester Leo de Bruijn. Vervolgens werd een nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen en werd het eerste financiële jaarverslag van de nieuwe penningmeester Henk de Greef goedgekeurd. De voorzitter sprak Lieuwe de Jong toe die zijn secretariaat op 1 januari 2015 beeindigde na het verstrijken van zijn twee statutaire termijnen.Hij kreeg als dank een Tiffanymodel van zijn schip en werd benoemd tot lid van verdienste.

Im memoriam ons erelid Luc Kamp
Op de terugweg van het Rendez-Vous in Hellevoetsluis, is net voor het invaren van de sluis bij Lelystad ons erelid Luc Kamp op zondag 25 augustus 2013 door een hartstilstand overleden. Luc had genoten van het Rendez-Vous en had daar actief aan deelgenomen, maar hij voelde zich de laatste dag  niet goed. Hij besloot daarom om zondagmorgen vroeg meteen naar huis te gaan.

Luc kamp
Luc Kamp werd 74 jaar. Hij was een zeer markant lid met vele verdiensten voor de vereniging
Donderdag 22 augustus in Numansdorp herinnerde hij nog aan het Rendez-Vous dat daar in 1996 gehouden was. De ingehuurde tentenbouwer liet toen op het laatste moment verstek gaan en dat betekende dat Luc en zijn medebestuursleden op het laatste moment nog een loods moesten huren, die leeg moesten laten halen, en die weer aankleden onder andere met palmbomen om tot slot een feest te organiseren dat zijn weerga niet kende.
De laatste jaren kon Luc niet altijd op het Rendez-Vous zijn, maar als hij er was, was zijn aanwezigheid heel merkbaar. In Hellevoetsluis, zijn laatste Rendez-Vous, bood hij de club op de slotavond nog een borrel aan. Wij zullen ons Luc met veel warmte blijven herinneren en wensen Gees zijn vrouw alle sterkte.
Voorjaarsdiner Rotterdam 2013; Willem van Klaveren erelid
Het voorjaarsdiner 2013 vond plaats op zaterdag 27 april in de societeit "De Maas" van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging aan de Veerhaven in Rotterdam. Voorafgaand aan het diner werd de eerste plenaire vergadering van het jaar gehouden waar onder andere het financiele verslag van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgend jaar werden besproken en goedgekeurd. 

Een bijzonder punt van de vergadering was de benoeming van Willem van Klaveren tot erelid van de Amicale. Het jaarboek dat hij dit jaar voor de negende keer verzorgd heeft, is het visitekaartje van de vereniging.Het jaarboek is niet alleen een prima communicatiemedium voor onze leden, maar de speciale, herkenbare vormgeving maakt het ook aantrekkelijk voor onze sponsors om te adverteren. Dit laatste heeft er in de loop der jaren toe bijgedragen dat de financiele positie van de vereniging er zeer rooskleurig uitziet en dat de contributie voor de leden zeer bescheiden kan zijn.