Internetsite van de Amicale Grand Banks West-Europe, vriendenkring van eigenaars van een Grand Banks, de meest betrouwbare, zeewaardige trawler ter wereld.

Grand Banks

Recent nieuws

Im memoriam Theo Bloemen

Op 6 augustus 2017 overleed Theo plotseling in zijn woonplaats Roermond.59 jaar oud...

Lees meer

Im memoriam Corrie de Jong

Op 4 juli 2017 is Corrie de Jong na een slopend ziekbed overleden. 78 jaar oud....

Lees meer

Im memoriam Bernd Kader

Wij ontvingen het bericht dat enige tijd geleden ons lid Bernd Kader is overleden.....

Lees meer

Rendez-Vous 2017 in Zierikzee

Het programma voor het Rendez-Vous in Zierikzee is als volgt ......

Lees meer

Evenementen 2016

De drie evenementen van 2016: zomer Rendez-Vous, Voorjaarstocht en voorjaars Rendez-Vous zijn alledrie weer met veel succes verlopen.......

Lees meer

Evenementen 2015

In 2015 vonden de volgende evenementen plaats .......

Lees meer

Amicale Grand Banks Bootverzekering

Speciaal voor leden van de Amicale Grand Banks West-Europe heeft Kuiper Verzekeringen een bootverzekering ontwikkeld. .....

Lees meer

Archief >>

Grand Banks West-Europe Web site

Nieuws archief Amicale Grand Banks West-Europe

Jean Pierre Colin

Begin juli 2016  kregen we bericht dat ons erelid Jean Pierre Colin op 23 juni 2016 is overleden te Blankenberge. Jean zou 10 juli aanstaande 79 jaar geworden zijn. Op dinsdag 28 juni is hij in Brugge gecremeerd. Jean Pierre Colin stond aan de wieg van de Amicale Grand Banks Wet-Europa. Het allereerste Rendez-Vous in Veere werd in 1980 door hem georganiseerd . Sommige van ons hebben het gedenkplaatje nog dat ter gelegenheid daarvan werd uitgegeven. Jean Colin was als eigenaar van het bedrijf “North Sea Marine” de dealer van Grand Banks in België en later vanaf 1985 ook van de Benelux. Vanwege zijn vele verdiensten voor de Amicale is hij op een gegeven moment tot erelid benoemd. Wij condoleren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte met het verlies.

Thea van Klaveren

Op dinsdag 15 december 2015 is Thea van Klaveren overleden. Zij was al langere tijd ernstig ziek. Samen met haar man Wim van Klaveren was zij een graag geziene gast op onze bijeenkomsten. Zij was hartelijk, betrokken, vrolijk en altijd geestig. In 2005 hebben Wim en Thea samen het stuurwiel gewonnen. In hun Grand Banks 32 "Thira" hadden zij een reis gemaakt langs de kust van Zuid Engeland. Voor het vele werk voor het Amicale jaarboek werden zij beiden tijdens de voorjaarsvergadering in Rotterdam in 2013 in het zonnetje gezet. Wim werd toen erelid van de Amicale Grand Banks West-Europe. Daarna zijn de gevolgen van haar ziekte steeds ernstiger geworden. We waren dan ook blij verrast dat zij toch nog in 2014 het voorjaarsdiner kon bijwonen. Wij condoleren Wim en hun kinderen van harte met het verlies en wensen hen veel sterkte.

Leo de Bruijn

Zondag 2 november is onze penningmeester Leo de Bruijn overleden. Hij was al sinds een jaar of 5 ernstig ziek was maar vocht met bewonderenswaardige levensmoed tegen zijn ziekte. Twee weken daarvoor liet hij ons weten dat hij zich helaas terug moest trekken als penningmeester. Zijn taak is inmiddels overgenomen door Henk de Greef.

Leo heeft bijna 6 jaar lang de financiën van de vereniging beheerd. Zijn realiteitszin in de vergadering, zijn scherpe opmerkingen om ons er af en toe om op te wijzen hoe dingen in elkaar steken, en de momenten waarop hij ons weer tot de orde riep, als we wellicht wat doordraafden, zullen we ons zeker herinneren. De vereniging is Leo ook zeer dankbaar voor de voorjaarstochten die hij samen met Jan Bussing heeft georganiseerd.

Rendez-Vous 2014 in Medemblik

Het Rendez-Vous 2014 vond plaats in de Pekelharinghaven in Medemblik. Er waren 28 schepen aanwezig en daarnaast was een zestal leden per auto gekomen. het Rendez-Vous was compact: alle ledenbijeenkomsten vonden plaats in het Restaurant de Driemaster vlak bij de haven.
Op vrijdag waren er twee enthousiaste presentaties: een presentatie van Patrick Noor over de innovatieve Rotorswing; een stabilisatie systeem dat beter blijkt te werken dan het klassieke vinnensysteem en een presentatie van Ben van Dullemen van Garmin. Opmerkelijk in de laatste presentatie was dat de Garmin plotter zelf een route kan bepalen!Vrijdagmiddag vond de welkomstborrel plaats en genoten we van de uitstekende barbeque die de Driemaster ons voorzette. Zaterdag vond de ALV plaats; de laatste waar Lieuwe de Jong als secretaris optrad en s'avonds was het feestdiner met muziek! Op het feest werd ook de Amicale Grand Banks Trophy uitgereikt aan Han en Francoise van Veen voor hun tocht van de LEGEND door het noorden
Zondag vertrok iedereen weer richting huis, sommigen alleen, anderen in groepjes. Een verslag van het Rendez-Vous vind u via de link Verslagen.
Tijdens de ALV werd besloten dat het Voorjaarsdiner weer in Rotterdam plaatsvindt op 25 april 2015; de voorjaarstocht is aansluitend en zal het IJSSELmeer aandoen en het jublieum Rendez-Vous in Antwerpen vindt plaats in het voorlaatste weekend van augustus 2015.

Voorjaarstocht 2014 Rotterdam naar Oostende

De voorjaarstocht vond plaats van zondag 4 mei 2014 tot zaterdag 10 mei 2014 in aansluiting aan op het voorjaarsdiner. De tocht begon zondag in Rotterdam en ging via Willemstad, Zierikzee, Goes, Yerseke en Breskens, en eindigde in Oostende bij onze sponsor Shipyard Lowyck .
De laatste etappe van Breskens naar Oostende kon helaas in verband met de sterke wind niet per boot gemaakt worden. In plaats daaarvan had de organisatie een bus gehuurd tussen Breskens en Oostende! Een verslag van de tocht kunt u elders op de website vinden via de link Verslagen.

Rendez-Vous 2013 in Hellevoetsluis
Het 33e Rendez-Vous werd dit jaar in de Cape Helius haven van Hellevoetsluis gehouden van 21 tot 25 augustus. Er waren in totaal 31 aanmeldingen en 27 schepen in de haven van Hellevoetsluis.
De onderlinge sfeer was prima en zo aanstekelijk dat zich op de laatste dag nog spontaan twee nieuwe leden aangemeld hebben.

Het Rendez-Vous begon in Numansdorp op woensdag met een intieme, prima georganiseerde wijnproefavond in de "Verleiding". Donderdag vertrokken we met 17 schepen richting Hellevoetsluis langs het Haringvliet. Onderweg werden we tegemoetgekomen door de GB Belgica van Laurent de Blende en Sebastien Gatellier die de kolonne filmden en foto's maakten. Een kort filmpje met een impressie van de tocht hebben zij op Youtube gezet.De rangschikking van de schepen in Cape Helius aan de E- steiger was goed gekozen: de Classics lagen parallel aan de linkerkant van de steiger terwijl de Europa's allemaal rechts van de steiger lagen met de achterkant naar de steiger toegekeerd. En dat noodde - het was prachtig weer - natuurlijk tot vele onderlinge contacten. Het programma had voor ieder wat wils. Het GB winkeltje van Joke en Rita, het bezoek aan het Jan Blanken dok in Hellevoetsluis waar we naar toe gingen in een Jan van Gent, de sponsorpresentatie van Admaral waar we konden oefenen in het gebruik van een marifoon , de welkomstborrel, het Chinese buffet.

Op de laatste dag werd in restaurant Aquarius de algemene ledenvergadering gehouden gevolgd door een belangwekkende presentatie van onze sponsor Kuiper verzekeringen uit Heerenveen. Waarschijnlijk leidt dat tot een aanbod voor een collectieve verzekering. s' Avonds opnieuw naar Aquarius voor de feestavond. De laatste dag was het aantal aanmeldingen gegroeid van 60 naar 70. Het was dus een beetje krap, maar iedereen kreeg prima te eten en zoals al eerder gezegd: de sfeer was geweldig. Zondag ging ieder weer naar huis met een voldaan gevoel.
Ons erelid Luc Kamp
Op de terugweg van het Rendez-Vous in Hellevoetsluis, is net voor het invaren van de sluis bij Lelystad ons erelid Luc Kamp op zondag 25 augustus 2013 door een hartstilstand overleden. Luc had genoten van het Rendez-Vous en had daar actief aan deelgenomen, maar hij voelde zich de laatste dag  niet goed. Hij besloot daarom om zondagmorgen vroeg meteen naar huis te gaan.

Luc kamp
Luc Kamp werd 74 jaar. Hij was een zeer markant lid met vele verdiensten voor de vereniging
Donderdag 22 augustus in Numansdorp herinnerde hij nog aan het Rendez-Vous dat daar in 1996 gehouden was. De ingehuurde tentenbouwer liet toen op het laatste moment verstek gaan en dat betekende dat Luc en zijn medebestuursleden op het laatste moment nog een loods moesten huren, die leeg moesten laten halen, en die weer aankleden onder andere met palmbomen om tot slot een feest te organiseren dat zijn weerga niet kende.
De laatste jaren kon Luc niet altijd op het Rendez-Vous zijn, maar als hij er was, was zijn aanwezigheid heel merkbaar. In Hellevoetsluis, zijn laatste Rendez-Vous, bood hij de club op de slotavond nog een borrel aan. Wij zullen ons Luc met veel warmte blijven herinneren en wensen Gees zijn vrouw alle sterkte.
Voorjaarsdiner 2014 in Rotterdam

Op 3 mei vond het traditionele voorjaarsdiner weer plaats in "De Maas". In afwijking van vorige jaren, begonnen we om 14.00 uur met een presentatie van ons lid Ariaen Zimmerman onder de titel "Reanimatie aan boord". Er werd ook een demonstratie verzorgd in het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) door Rien Duine van lifesupport Walcheren. Dit werd door de leden als zeer positief ervaren. Na de vergadering, werd er geborreld en genoten we van het prima verzorgde diner. In totaal waren 23 leden vertegenwoordigd en bevonden zich 15 schepen in de Veerhaven.

Voorjaarsdiner Rotterdam
Het voorjaarsdiner vond plaats op zaterdag 27 april in de societeit "De Maas" van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging aan de Veerhaven in Rotterdam. Voorafgaand aan het diner werd de eerste plenaire vergadering van het jaar gehouden waar onder andere het financiele verslag van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgend jaar werden besproken en goedgekeurd. 

Een bijzonder punt van de vergadering was de benoeming van Willem van Klaveren tot erelid van de Amicale. Het jaarboek dat hij dit jaar voor de negende keer verzorgd heeft, is het visitekaartje van de vereniging.Het jaarboek is niet alleen een prima communicatiemedium voor onze leden, maar de speciale, herkenbare vormgeving maakt het ook aantrekkelijk voor onze sponsors om te adverteren. Dit laatste heeft er in de loop der jaren toe bijgedragen dat de financiele positie van de vereniging er zeer rooskleurig uitziet en dat de contributie voor de leden zeer bescheiden kan zijn.
Voorjaarstocht Rotterdam - Tolkamer
29 april – 3 mei 2013
Aansluitend aan het voorjaarsdiner ging dit jaar de voorjaarstocht naar Tolkamer waar de Rijn ons land binnenkomt en verder stroomt als de Waal.. Aan de tocht namen 10 boten deel. Omdat de tocht gehouden werd van 29 april 2013 tot 3 mei 2013, viel de Koningsdag met de inhuldiging van Willem Alexander tot onze nieuwe koning midden in de tocht. De organisatie had hier rekening meegehouden: iedereen kon de abdicatie van Konigin Beatrix en de inhuldiging van Willem Alexander zien. Op 30 april voeren wij van Gorinchem naar Heusden. Onderweg werd er gestopt voor de Wilhelminasluis in de Andelse Maas om de abdicatie aan boord te volgen. De inhuldiging later op de dag konden we in Heusden aan boord van onze schepen zien en later op de dag vierden we het inhuldigingsfeest mee in Heusden. De stemming was opperbest en zondag 5 mei ging ieder weer zijns weeg.
"Huil niet omdat hij er niet meer is. Maar glimlach omdat hij er was."
Op 29 november 2012 is André Neele, geheel onverwacht, op 74 jarige leeftijd overleden. Samen met zijn vrouw Nel was André lid van de Amicale sinds 1985. Twee jaar geleden kregen zij ter gelegenheid van hun 25 jarig lidmaatschap nog een tiffany model van hun schip de "Zephyr" kado. Wij zullen André missen. Hij was een markant lid. We wensen Nel veel sterkte.
Rendez-Vous 2012
Het RV 2012 werd georganiseerd op 23, 24 en 25 augustus in de Bataviahaven van Lelystad. Er waren in totaal 30 Grand Banks. De onderlinge sfeer was prima. Er werden heel wat bezoekjes over en weer gebracht op de diverse boten.
Onze sponsor SIMNAV was op vrijdag aanwezig om ons op de hoogte te brengen van de laatste electronische snufjes en om - voor wie dat wenste aan boord de electronische apparatuur te controleren.
Het bedrijf ARC Marine uit Lelystad had ons op vrijdagmiddag uitgenodigd in zijn showroom. Daar werden drie regisseurstoelen verloot!
Zaterdag vond het traditionele diner plaats in restaurant Bataviahaven. Het duo Pierre en Manon uit Amsterdam kreeg bij iedereen de voetjes van de vloer! De trofee voor de langste tocht werd gewonnen door Fred en An Nisters voor hun tocht door Duitsland.
Het voorjaarsdiner 2012
Het eerste evenement van 2012 werd traditiegetrouw weer gehouden in Rotterdam op 21 april. Degenen die met de boot kwamen, verzamelden zich in de Veerhaven. Er waren ondanks het minder goede weer toch 17 Grand Banks in de haven te vinden. De Algemene Ledenvergadering vond plaats om 16.00 uur s’ middags in Grand Café Restaurant Jazzclub Biblio aan de Van Vollenhovenstraat 15c in Rotterdam.
Nadat het financiële beleid was goedgekeurd en de wijziging van de statuten was aangenomen, werd Ruud Overvliet dank gezegd voor acht jaar actieve deelname aan het bestuur. Wegens zijn bijzondere verdiensten aan de vereniging werd hij onder applaus tot lid van verdienste benoemd. De bijeenkomst werd afgesloten met een aperitief en een prima diner.
Voorjaarstocht 2012
De voorjaarstocht 2012 werd in aansluiting op het voorjaarsdiner gehouden van 23 tot 28 april. De tocht ging langs de Oudhollandse rivieren de Lek en de IJssel. Er waren elf deelnemende schepen. Hoewel het weer niet echt meewerkte, was het toch een prima tocht met name door de prettige onderlinge sfeer. De tocht werd vrijdag afgesloten met een diner in de "Bastaard" in Kampen..

Voorjaarstocht 2012
Voorjaarstocht 2011
De voorjaarstocht van de Amicale Grand Banks West-Europe vond dit jaar voor de derde keer plaats. Hij werd georganiseerd door Jan Bussing en Leo de Bruijn. Net als de vorige keer was er gezorgd voor een uitgebreid routeboek. Deze “Zeelandtocht” ging in 5 etappes van Rotterdam via Willemstad, Bruinisse, Yerseke, en Zierikzee naar Middelburg. De sfeer was – net als het weer, uitstekend. Iedereen was enthousiast. Voor iedere dag is één van de deelnemers gevraagd een verslag te schrijven.
Voorjaarstocht
Rendez-Vous 2011
Het Rendez-Vous (link naar het verslag) was georganiseerd in Bruinisse van 18 tot 21 augustus. Donderdag, 18 augustus, stond er een vrij strakke wind, maar vrijdag, zaterdag en zondag was het prima met op vrijdag zelfs veel zon. In totaal hadden zich 32 leden opgegeven voor het Rendez-Vous. In de haven lagen 29 schepen. Op vrijdagmorgen presenteerden de sponsors SIMNAV en NEPTUNE enthousiast hun producten. SIMNAV besteedde vooral veel aandacht aan het AIS terwijl NEPTUNE het belang van goede matrassen aan boord met veel verve onderstreepte. Daarna was er gelegenheid om mee te varen met een rib van SIMNAV uitgerust met de nieuwste navigatieapparatuur. Aan het eind van de vrijdagmiddag was er de welkomstborrel in de Sailor Inn waar iedereen elkaar kon begroeten.

Op zaterdag was er de traditionele vergadering gevolgd door het technisch vragenuur van Walter en Fred. s’Middags was er onderling veel bezoek met als apotheose de slotbijeenkomst in de “Vrienden van Bruinisse” waar we werkelijk uitstekend gegeten hebben. De Stuurwielwedstrijd werd gewonnen door Henk en Ellen de Greef met hun schip ”Adagio”.
Trophy2011
Bijzondere Tochten
Dat een Grand Banks geschikt is voor de kustwateren weten we allemaal, maar dat je ook de Atlantische oceaan mee kan oversteken is iets nieuws en een hele onderneming die flink wat planning vereist. Vind hier het verslag van Martinus van Dijk die dat heeft aangedurfd.

Michael Eidam’s heeft een tocht van Finland naar Istanboel in 2008 gemaakt met een GB 36 Classic 1976 #498. De reis is gedocumenteerd in het Duits op de webpagina www.rumbalotte.fi. Veel plezier!

Ook ons lid Lex Vriesendorp heeft in 2011 een tocht gemaakt van Amsterdam naar Turkije via Rijn en Donau. Zijn verslag kunt u vinden via www.waarbenjijnu.nl: zoeken naar “prowler” en dan inloggen met het wachtwoord “prowler”.